Lavazza ®
A Modo Mio Jolie Red

Компатибилен со капсулите Lavazza ® A Modo Mio

КУПИ ОВДЕ

Lavazza ®
A Modo Mio Jolie White

Компатибилен со капсулите Lavazza ® A Modo Mio

КУПИ ОВДЕ

Lavazza ®
A Modo Mio Jolie Blue

Компатибилен со капсулите Lavazza ® A Modo Mio

КУПИ ОВДЕ

Lavazza ®
Classy Compact

Компатибилен со капсулите Lavazza ® Blue

КУПИ ОВДЕ

Lavazza ®
Classy Mini

Компатибилен со капсулите Lavazza ® Blue

КУПИ ОВДЕ